23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

Επαρχ οδός Σερρών μητρουσίου