23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Ανέστη Στανίτσα 57, Νέος Σκοπός 620 44, Ελλάδα
40.000€