23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΛΥΓΑΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Unnamed Road, Ligaria 622 00, Ελλάδα

Επιπλέον χαρακτηριστικά

  • Air Conditioning
  • Αποθήκη
  • Αυτόνομος Λέβητας
  • Ηλιακός θερμωσύφωνας
  • καθηστικό κουζίνα σαλόνι