23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

Μονοκατοικία Σιδηρόκαστρο Σέρρες

Βασ. Κωνσταντίνου 83, Σιδηρόκαστρο 623 00, Ελλάδα
25.000€

Επιπλέον χαρακτηριστικά

  • Air Conditioning
  • Δυνατότητα επιπλέον δόμησης
  • Κύπος