23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ * ΠΑΤΡΙΚΙ * ΣΕΡΡΕΣ (101-0326 )

WJ25+7V Πατρίκι, Ελλάδα
45.000€

Επιπλέον χαρακτηριστικά

  • Αποθήκη
  • Ατομική Θέρμανση Πετρέλαιο
  • καθηστικό κουζίνα σαλόνι