23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ * ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ *ΣΕΡΡΕΣ (101-0289)

Ανέστη Στανίτσα 51, Νέος Σκοπός 620 44, Ελλάδα
40.000€

Details

Μέσα στο οικόπεδο υπάρχει και μια αποθήκη 60 τμ.