23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ – ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ

Σελεύκου 4, Σέρρες 621 25, Ελλάδα
200€ / μήνα