23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕΡΡΕΣ ΠΛΑΤΑΙΩΝ

Πλαταιών 3, Σέρρες 621 21, Ελλάδα
35.000€