23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΕΡΡΕΣ Ν.ΦΩΚΑ

Ιακώβου Ορεινού 5, Σέρρες 621 22, Ελλάδα

Επιπλέον χαρακτηριστικά

  • καθηστικό κουζίνα σαλόνι