23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ * ΣΕΡΡΕΣ * ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ (101-0260)

Νικομήδειας 40, Σέρρες 621 24, Ελλάδα
70.000€