23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

ΟΙΚΟΠΕΔΟ * ΣΕΡΡΕΣ * ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΠΑΠΑΚΩ/ΝΟΥ (108-0101)

Παπακωνσταντίνου 18, Σέρρες 621 22, Ελλάδα
170.000€