23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΕΡΡΕΣ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ

9η ΣΤΑΣΗ ΤΕΡΜΑ ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ, Νέο Σούλι 621 00, Ελλάδα
25.000€