23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ – ΣΕΡΡΕΣ – ΣΚΟΤΟΥΣΑ (108-0105)

49FM+35 Σκοτούσσα, Ελλάδα
30.000€