23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
info@mesitikokadis.gr

ΜΑΓΑΖΙ ΣΕΡΡΕΣ ΝΙΓΡΙΤΑ

Επαρ.Οδ. Σερρών-Νιγρίτας 16, Νιγρίτα 622 00, Ελλάδα
13.000€