23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΛΕΥΚΟΥ

Σελεύκου 3, Σέρρες 621 23, Ελλάδα
1.000€ / μήνα