23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ (002-0085)

Καναβού 2, Σέρρες 621 25, Ελλάδα
350€ / μήνα