23210 26923 - 26922 | 694 6335552
Ιουστινιανού 5 Σέρρες
[email protected]

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕΡΡΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΜΕ ΔΟΓΑΝΗΣ

Δογάνης 6-8, Σέρρες 621 25, Ελλάδα
60.000€